locationmenutelephone
Zwangere vrouw

Er gebeurt van
alles in je lichaam
als je zwanger bent

We kennen diverse echo’s op medische indicatie. De ziektekostenverzekeraar vergoedt vanuit de basisverzekering minimaal 3 echo’s, de termijnecho, de 20-weken echo en soms een groei-of liggingsecho.

Allereerst vindt er een termijnecho plaats rondom 10-11 weken zwangerschap. We kijken of er hartactie is, of het een eenling of meerling is en vervolgens meten we de foetus op. We kunnen in deze tijd al iets van de organen zien. Vaak beweegt het kind makkelijk in het vruchtwater. We zien de armpjes en beentjes al zitten. De zwangerschapsduur wordt vastgesteld bij deze echo.

Bij de 20 weken echo kijken we uitgebreider naar de organen. Het kind wordt gemeten en er wordt gekeken naar de hoeveelheid vruchtwater en de plaats van de placenta.

Rond de 32-33 weken wordt er vaak nog een echo op indicatie gedaan, bijvoorbeeld voor de groei van de baby. Hierbij meten we het hoofd, buik en een bovenbeen van het kind. De uitkomst vergelijken we met de zwangerschapsduur. Ook nu kijken we weer naar de hoeveelheid vruchtwater en de placenta. Dit alles geeft een indruk over het gewicht en de conditie van het kind.

We voldoen aan de kwaliteitseisen voor screening: www.prenatale-screening.nl