locationmenutelephone
Zwangere vrouw

Er gebeurt van
alles in je lichaam
als je zwanger bent

Veel aanstaande ouders vragen zich af of hun kind wel gezond zal zijn. Gelukkig worden de meeste kinderen gezond geboren. Met de 20-weken echo kunt u tijdens de zwangerschap laten onderzoeken of uw kind lichamelijke afwijkingen heeft.

De 20-weken echo wordt ook wel ‘structureel echoscopisch onderzoek’ genoemd. Deze echo is vooral bedoeld om tijdens de zwangerschap te onderzoeken of uw kind een open rug of open schedel heeft.

Lichamelijke afwijkingen

Naast een open rug of open schedel kunnen tijdens de 20-weken echo ook andere lichamelijke afwijkingen worden gezien. Voorbeelden zijn: een waterhoofd, hartafwijkingen, een breuk of gat in het middenrif, een breuk of gat in de buikwand, afwezigheid of afwijking van de nieren en botten, afwijkingen van armen of benen. Ook onderzoeken we of uw kind goed groeit en of er voldoende vruchtwater is.

Geen garantie voor een gezond kind

De 20-weken echo is geen garantie voor een gezond kind. Niet alle afwijkingen worden gezien op de echo.

Geen ‘pretecho’

Wordt het een jongen of een meisje? U bent misschien nieuwsgierig, maar de 20-weken echo is geen ‘pretecho’. Het gaat om een medisch onderzoek, niet om het bepalen van het geslacht van uw kind. Als het geslacht te zien is, kunt u dat te horen krijgen, maar alleen als u daarom vraagt.

Wel of geen 20-weken echo?

Heeft u behoefte aan ondersteuning bij het maken van uw keuze om wel of geen 20-weken echo te laten uitvoeren? Dan kunt u altijd terecht bij uw verloskundige, huisarts of gynaecoloog. Ook kunt u ook alle informatie nalezen in de folder van het RIVM. Zie:

https://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Brochures/Preventie_Zorg_Ziekte/dep_seo/Informatie_over_de_20_wekenecho

Voor- en nadelen van de 20-weken echo

Voordelen

Bij sommige afwijkingen is het voor het kind beter als ze al voor de bevalling bekend zijn. De zorg voor het kind tijdens en na de bevalling kan dan al voorbereid worden. Bovendien kunt u zich voorbereiden op de komst van een kind met een aangeboren afwijking.

  • Bij een zeer klein aantal aangeboren afwijkingen is het mogelijk om het kind al in de baarmoeder te behandelen.
  • Indien bij het onderzoek ernstige afwijkingen worden vastgesteld, bestaat nog de mogelijkheid te overwegen de zwangerschap af te breken. Zwangerschapsafbreking is wettelijk toegestaan tot een zwangerschapsduur van 24 weken.

Nadelen

Met de 20-weken echo kunnen niet alle aangeboren afwijkingen worden gevonden. Sommige afwijkingen zijn te klein of te onduidelijk om te zien op een echo. Andere zijn pas zichtbaar na de geboorte. Bovendien kunnen na 20 weken zwangerschap ook nog aangeboren aandoeningen ontstaan. Dat geldt bijvoorbeeld voor een waterhoofd.

  • Soms is het niet mogelijk de organen goed te bekijken, bijvoorbeeld door de ligging van de baby. U moet dan terugkomen voor een tweede echo, in de hoop dat de baby dan wel goed ligt.
  • Soms is de betekenis van de afwijking die gezien wordt, niet meteen duidelijk. Hierdoor kan vervolgonderzoek nodig zijn. Dit kan veel onrust veroorzaken tijdens de zwangerschap.
  • In een enkel geval wordt er op de echo een afwijking gezien, terwijl na de geboorte blijkt dat uw kind die afwijking toch niet heeft.