locationmenutelephone
Zwangere vrouw

Er gebeurt van
alles in je lichaam
als je zwanger bent

Groei echo

Soms zal de verloskundige een echo aanvragen ter controle van de groei van het kind. Naast de reguliere controles van de verloskundige die de buik uitwendig volgt is er hiermee een “second opinion” wat betreft de groei. Een echo geeft naast de handen (manueel onderzoek) van de verloskundigen een indicatie van de grootte van het kind en kan, zeker bij meerdere meetmomenten, groeiverloop zien in een curve.

Om de groei te meten worden standaard de buik, het hoofd en het bovenbeen gemeten. Deze metingen samen geven een beeld van de groei. Daarnaast kijken we naar de hoeveelheid vruchtwater, de locatie en het aspect van de placenta.

Specifieke echo’s:

Onder deze echo’s vallen aanvragen die de verloskundigen kunnen doen die niet “standaard” zijn. Soms is het nodig een echo te maken i.v.m bloedverlies, voor de locatie van de placenta, of bijvoorbeeld de ligging/indaling van het kind. Bij een aanvraag zoals deze zul je door de verloskundige worden geïnformeerd.

Medische echo’s worden in de basisverzekering vergoed. Wel is er een maximum aan het aantal en aan de indicaties die vergoed worden. Wees dus zelf ook alert dat een echo niet twee keer wordt aangevraagd (elders!). Een echo die niet meer door de verzekeraar wordt vergoed komt voor eigen rekening. Lees ook bij Pretecho 2D echo.